offert

  • Plastspont kan ersätta stålspont
    • Plastspont kan ersätta stålspont
    • Plastspont kan ersätta stålspont

    • PLASTSPONT Plastspont är tillverkade av hållbara material och innehåller inga giftiga ämnen. De är korrosionsbeständiga, UV-beständiga och ogenomträngliga för till exempel trämask. Plastspont kan sättas ner, vibreras, tryckas eller grävas ner. Som hjälp för nedsättningen av till exempel långa sponter kan man använda stödspont av metall som efter nedsättningen kan dras upp igen och återanvändas. Plastspont kan precis som järnspont…
    • Läs mer