Landgång

  • Landgång 5,0m x 1,2m
    • Landgång 5,0m x 1,2m
    • Landgång 5,0m x 1,2m

    • Landgång i trä ger en stilig och smidig passage ner till bryggan. Paketet innefattar hjul samt glidskiva som placeras under hjulen och således skyddar bryggan. Landgången är anpassad för koppling till medelstora och stora flyt-bryggor. Den monteras vanligtvis till stranden så att landgångens fria ända rullar på en glidskiva på bryggan. Landgången kan också kopplas till bryggan så att den…
    • Läs mer